SAL7346, Act: V°264.2 (457 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°264.2  
Act
Date: 1450-02-

Transcription

2015-06-14 by kristiaan magnus
It(em) willem vande(n) peyne die alse ma(n) va(n) bute(n) beclaecht was va(n)/
fieren oliviers va(n) wersbeke voir de so(m)me va(n) x rijd(er)s ald(aer) de voirs(creven)/
fiere(n) niet come(n) en es Es bij vo(n)nisse d(er) scepen(en) t(er) manisse(n) smeyers/
vand(er) voirs(creven) clachte(n) verw(er)t gewijst Cor(am) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] lud(ovico) roel(ofs) m(ar)tii x[a]/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus