SAL7346, Act: V°264.3 (458 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°264.3  
Act
Date: 1450-03-01

Transcription

2019-09-25 by kristiaan magnus
Tvo(n)nis tusschen henricke swaus die geleit is totten goeden/
beatr(ix) ky(m)ps weduwe henr(ix) wilen swaus zijnd(er) moed(er) in/
deen zijde en(de) wout(er) vanden assche ter ande(re) Alse van/
seke(re)n goeden die willem(me) wilen kympe in sijne(n) weduwe/
stoele v(er)cregh en(de) oic bij ka(tlij)[ne(n)] vanden assche sijnen/
navijve Es gewijst met desen worden datme(n) den/
vors(creven) henr(ic) swaus houden sal in zijne(n) beleide En(de)/
want de vors(creven) wout(er) ruerde van testame(n)te(n) gemaect/
bij den vors(creven) wilen wille(m)me voe(r) en(de) bijd(er) vors(creven) ka(tlij)[ne(n)]/
nae daer mede zeke(re) porcelen vand(en) selven goeden/
hem ghelaten [hem] souden sijn So lieten de scepen(en) die testame(n)te(n)/
gaen en(de) den vors(creven) wout(ere)n d(aer) af volgen t(er) plaetse(n)/
daer die behoerden P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) excep(to) lud(ovico) roel(ofs) martii/
p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus