SAL7346, Act: V°307.1 (528 of 678)
Search Act
previous | next
Act V°307.1  
Act
Date: 1453-04-06

Transcription

2021-02-03 by kristiaan magnus
Item uut dien dat jouffruwe margriete weduwe daneels wilen/
vanden waerde bij meester cornielise brycscilt hue(re)n procur(eur) dach/
hadde genomen op heden te comparen o(m)me te voldoen alsulken/
uutsprake als onlanx leden tusschen hue(r) diericke de voeght/
joese van ezeren en(de) jannesse de ruyssche uutgesproken es/
En(de) tot dien o(m)me den eet te doene vanden x rijd(er)s ind(er)/
selv(er) uutspraken begrepen die de vors(creven) joes hue(r) ov(er)geve(n)/
hadde Ende de selve jouffr(ouwe) niet gecompareert en heeft is/
vort get(er)mijneert dat zij gehouden sijn sal den vors(creven) joese/
de vors(creven) x rijders te restitue(re)n en(de) te betalen Act(um) in pleno/
(con)silio ap(ri)lis vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bymyriam bols
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus