SAL7346, Act: V°307.2 (529 of 678)
Search Act
previous | next
Act V°307.2  
Act
Date: 1453-04-06

Transcription

2015-07-27 by kristiaan magnus
Item want de vors(creven) weduwe niet en heeft doen bliken dat de/
drie pointen aengaen(de) jannesse den ruyssche ond(er) duuysprake/
voirs(creven) verclaert voldaen [sijn] also [sij] hue(r) vermeten hadde daer toe/
zij nochtan op heden dach hadde is get(er)mijneert dat de/
vors(creven) weduwe den vors(creven) jannesse dair af ontslaen en(de) tegen/
de vors(creven) p(ar)tien dien de sake aencleven te rechte innestaen sal/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus