SAL7346, Act: V°329.6 (558 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°329.6  
Act
Date: 1453-04-26

Transcription

2015-07-25 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) iiii geleydde hebbe(n) malcande(re)n gelooft altijt ter hant te stane/
en(de) deen dande(re) te behulpe(n) in alle(n) sake(n) de(n) goede(n) voirs(creven) aengaende om die/
te v(er)antw(er)de(n) en(de) anderssins sond(er) argelist Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus