SAL7346, Act: V°46.3 (86 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°46.3  
Act
Date: 1452-09-15

Transcription

 by 
It(em) uut dien dat ja(n)nes py(n)noc apothecar(is) die getruwt heeft de/
weduwe henricx wile(n) witinck gehete(n) va(n) wesele de(n) rade vand(er) stad/
te kinne(n) gegeve(n) heeft hoe de voirs(creven) wilen zijn voirsete v(er)crege(n) hadde/
met zijne(n) wive(n) voirmaels als zij tsame(n) in huwelijc vergad(er)t ware(n) een/
huys gehete(n) tcleyn huys vanden buerken(en) gelege(n) inde scepstrate op den/
hoeck aldair dat den grote(n) heilige(n) gheest va(n) s(in)te pet(er)s te loeven(en)/
jaerlijcx sculdich es lxxxv oude g(r)[o]te tsjaers dat voir de(n) selve(n) tsijs/
ende bij quader rep(ar)acien gescape(n) ware te blive(n) liggen(de) midts dat den/
erfdom en(de) voir deen helicht des voirs(creven) ja(n)nes py(n)noc toe en behoirde/
het en ware dat bij weten toedoen ende rade vander stad de(n) selve(n)/
ja(n)nes hier inne behulpelich(eit) worde gedaen in sulker mate(n) dat den/
erfdom geheel totte(n) voirs(creven) ja(n)nes py(n)noc en(de) zijne(n) wive mochte(n) come(n)/
ende dat also de selve ja(n)nes tselve huys als zijn erve rep(ar)ere(n) en(de)/
hantere(n) mochte So eist dat de raet vand(er) stad die geinformeert w(er)t/
met scepen(en) brieve(n) d(er) stad va(n) wesele en(de) anderssins dat derfgename(n)/
des voirs(creven) wile(n) henr(ix) va(n) wesele va(n) huerd(er) erflich(eit) int voirs(creven) huys/
bijde(n) voirs(creven) py(n)noc gecuelt w(er)t om te stuwe(n) dinco(n)neme(n)t voirs(creven) Ov(er)drage(n)/
es gesloten en(de) heeft bevole(n) de(n) mo(m)boers vand(en) voirs(creven) heylige(n) gheeste/
tvoirs(creven) huys te doen uutdage(n) op dat met rechte geschut niet en/
worde en(de) dat zij da(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne py(n)noc en(de) zijn wijf voirs(creven) int/
selve huys op de(n) chijs des voirs(creven) heylige(n) gheests die hij wed(er)om/
d(aer) aen behoude(n) sal te goede(n) also dat hij dat repare(re)n moege en(de)/
zijn profijt d(aer) mede doen Cor(am) lye(ming)[en] wynge burg(imagistris) et pl(ur)ib(us) al(iis) de/
(con)silio sept(embris) xv
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer