SAL7347, Act: R°254.3 (420 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°254.3  
Act
Date: 1454-02-07

Transcription

 by 
It(em) want ernart del ruc die uut crachte va(n) scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(en)/
op hede(n) hadde doen innescrive(n) reynir hanckart henr(ic) stevens/
en(de) lambeert de moncheal die hem aen so(m)mege zijn goede in zijn/
scepen(en) brieve begreepen ongebruyc deden daer de selve niet en/
zijn als dach van rechte geco(m)pareert Soe hebben de vo(n)nisse(n) der he(re)n/
scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers geweese(n) datme(n) de(n) voirs(creven)/
ernart vande(n) voirs(creven) ernart goeden houd(en) sal inde macht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voe(r) hen come(n) is p(rese)ntib(us)/
o(mn)ib(us) scabi(ni)s dempto m(ichaele) abs(oloens) febr(uarii) vii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus