SAL7347, Act: R°300.1 (482 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°300.1  
Act
Date: 1454-03-12

Transcription

 by 
Tvo(n)nisse tusschen clause vanden putte ende wouter van herenthout/
den jonghen alse gemechticht bij procuracie(n) gemaect bij scepen(en)/
van loven(en) van woute(re)n hubrechts des selfs wout(er)s goede/
inne te heffen tot sijnen wed(er)roepen in deen zijde en(de) henricke/
hubrechts sone des vors(creven) wouters voe(r) hem en(de) inden name/
vanden ande(re)n erfgenamen des selfs wouters in dande(r) alse/
vanden inheffen en(de) regemente vand(en) goeden des selfs/
wout(er)s De welke de vors(creven) gemechtichde meynen opteboe(re)n/
bij dien also sij seyden dat de vors(creven) wouter noch leven soude/
sond(er) proeve dair bij te leggen Dair af de vors(creven) henr(ick)/
hoepte de contrarie seggen(de) dat sij vad(er) alsoe hij v(er)hoert/
hadde aflivich wae(r) ontkynnen(de) myts dien eenen/
yegeliken de proprieteit vand(en) selven goeden en(de) dat/
hem en(de) ande(re)n erfgenamen dair o(m)me de goede volgen/
soude Niet te myn hij p(rese)nteerde caucie te stellen/
[tot lynte(r)] sijnen vad(er) oft hij noch leefde vand(en) proffiten der/
selver rekeni(n)ge te doene was gewijst met desen/
worden dat den vors(creven) erfgenamen de vors(creven) goede/
volgen soude opde p(rese)ntacie vors(creven) niet tegenstaende d(er)/
voirs(creven) procuracie(n) p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto mych(aele) abs(oloens)/
mar(tii) xii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-01 by kristiaan magnus