SAL7347, Akte: R°337.3 (539 van 748)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°337.3  
Act
Datum: 1454-04-04

Transcriptie

2019-01-02 door Magda van Winkel
Item henric lichtvoet van stockem in yegenwordich(eit) der scepen(en) van/
loven(en) gestaen heeft oppembaerlic quiitgeschouden arnde vync/
nuter tijt scepen(en) te loven(en) woute(re)n vync sijnen sone en(de) diericke/
van langrode samentlijc en(de) elc besunder van alle tghene daer/
inne de vors(creven) drie p(er)sone tsamen oft besunder inden vors(creven) henr(icke)/
het wae(r) uut ocsuyne van theringen montcoste borchtochten/
voyagien oft anders in wat manie(re)n dat wae(re) gehouden/
mochten wesen totten dagen toe van heden r(ecognoscens) sat(is)f(actum) p(ro)mitt(ens)/
nullat(enus) alloq(ui) roel(ants) roe abs(oloens) ap(ri)lis iiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-04-01 door kristiaan magnus