SAL7347, Act: R°360.4 (573 of 747)
Search Act
previous | next
Act R°360.4  
Act
Date: 1454-04-30

Transcription

2019-02-22 by Magda van Winkel
Item den dach van rechte die op heden diende voer meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) tusschen meester janne van hugarden als/
geleit totten goeden joes van hug(ar)den zijns brued(er)s in deen/
zijde en(de) de meye(r) van meylhem met sijnen medeplichte(re)n/
in dande(r) es uutgesedt tot van heden in viii dagen/
te mistide naescomen(de) om alsdan te dienen als hij op hede(n)/
gedaen soude hebben p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto jasp(ar) abs(oloens) aprilis/
ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus