SAL7347, Act: R°363.2 (579 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°363.2  
Act
Date: 1454-04-30

Transcription

2019-05-22 by Magda van Winkel
Item de vors(creven) jonch(e)r henric en(de) her jan zijn sone p(ri)us emancip(atus) hebbe(n)/
geconsenteert datmen alsulken (con)tulit als aprilis xv lib(r)[o] li ond(er)/
ons steet daer mede ph(ilipp)us de vos de vors(creven) goede den vors(creven)/
jonch(e)r henr(ic) en(de) sijnen wettigen kynde(re)n uutgegheven heeft/
ter stont ov(er)leve(re) den vors(creven) diericke en(de) dat de selve dieric/
in afslaghe van sijnen coope de lijfpensie vanden aenden selve(n)/
philipse dair op staende met pachte en(de) allen laste aflegghe/
te loven(en) Vort dat sij des vors(creven) is henricke philipse/
jouffr(ouwe) beatrice(n) en(de) m(ar)grieten voirs(creven) ter manissen des voirscr(even)/
diericx sullen doen doen en(de) in dien hebben dat zij tgelijke/
(con)sent voer scepen(en) va(n) loven(en) gheven zullen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus