SAL7347, Act: R°394.1 (650 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°394.1  
Act
Date: 1454-05-23

Transcription

2019-10-24 by Magda van Winkel
It(em) henr(ick) pasteel in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft va(n) jan de p(ri)ke(re) [en(de) jouff(rouwe) ka(tlij)[ne] vand(en) berge wed(uwe) henr(icx) wile(n) vand(en) berghe met quinte pet(er)s vande(n) b(er)ge sone des voirs(creven) wile(n) pet(er)s en(de) lod(ewijcke) va(n) schoe(n)] als geleit tot de(n) goede(n) pet(er)s wile(n) vande(n) b(er)ghe /
i huys en(de) hof met i bogarde en(de) iiii boende(re)n lants gelijc die/
belege(n) zijn inde p(ro)ch(ie) van lynde(n) en(de) d(aer) omtrint Te houde(n) te/
hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) va(n) halfmeye lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) sesse/
jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers d(aer)enbinne(n) om viii m(ud)[de] corens/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loeven(e) met wa(n)ne en(de) veede(re)n wel/
bereyt alle jae(r) tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betale(n) en(de) te loeven(e)/
te leve(re)n It(em) noch i bempt gelijc hij d(aer) gelege(n) es te houde(n)/
de(n) t(er)mijn voirs(creven) elcx jaers om v clincarde te xiiii st(uvers) stuc ts(in)te/
m(er)tesmisse te betale(n) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) alle dooft op de voirs(creven) goede wassende jaerlijcx deyle(n) sele(n)/
half en(de) half en(de) de wy(n)ne sal d(er) geleydd(er) helicht te loeven(e)/
leve(re)n d(aer)t hen gelieft It(em) hij sal dese goede binne(n) sijne(n) t(er)mijne/
ii w(er)ve(n) ov(er)mesten en(de) die houde(n) wel en(de) loflijc gelijc reengenote(n)/
bove(n) en(de) benede(n) Te wete(n) de(n) wint(er)aert op iiii de(n) som(er)aert op/
ii en(de) gh(er)ste op iii getidege vore(n) en(de) sal oec te(n) uutgaene/
va(n) sijne(n) t(er)mijne de goede late(n) besayt also hijse vandt te wete(n)/
v dach(mael) viertschoef met rogge besayt i(½) dach(mael) oec met rogge/
tkersele(re)n boender met even(en) tswitshe(re)nhof tott aende ii p(ar)ren met/
even(en) en(de) vande(n) p(ar)re(n) ter h(er)strate(n) weert met ghersten ende/
tcleyn hoefken oec met gh(er)ste(n) en(de) v dach(mael) brake eens o(m)me/
gedaen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijcx leve(re)n xvi bussele(n) walme(re)n/
mede te decke(n) en(de) als me(n) die v(er)dect oft aende huysinge plect va(n)/
oude(n) wercke sal de wy(n)ne de(n) wercliede(n) de(n) montcost geve(n)/
en(de) de geleydde sele(n) de dachuere(n) betale(n) It(em) is noch vorwerde/
dat de voirs(creven) wy(n)ne de huysen houde(n) sal wel en(de) loflijc vand(er)/
ond(er)ster rijkele(n) ned(er)weert op zijne(n) cost It(em) cor(am) jasp(ar) abs(oloens) lynt(re)/
maii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus