SAL7347, Act: R°431.1 (724 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°431.1  
Act
Date: 1454-06-13

Transcription

2020-01-30 by Magda van Winkel
It(em) claes vande(n) putte va(n) oplynt(er) die nae de(n) rechte d(er) stad va(n) loven(e)/
beleyt es totte(n) goede(n) gheerts lantmeete(re) en(de) jouffr(ouwe) alite(n) vande(n) kerchove/
sijns wijfs in p(rese)nt(ia) heeft v(er)huert en(de) bekint dat hij v(er)huert heeft/
aelb(re)chte vand(er) ghete(n) woenen(de) te webbeke(m) drie zille(n) beempts gelege(n)/
te webbeke(m) int gemeynbrouck neve(n) de goede sgoidsh(uys) va(n) s(in)[te] b(er)narts/
It(em) iii(½) zille lants gelege(n) ald(aer) neve(n) de goede claes va(n) lille en(de)/
b(er)tholomeus va(n) blanckelair Te houd(en) te hebben va(n) kersmesse/
neestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lanck deen nae dand(er) sond(er)/
middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n) om xvi gul(den) x stuv(er)s voe(r)/
elken gul(den) gerekent alle jae(r) te kersmesse te betale(n) de(n) vors(creven)/
claese vande(n) putte q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat de vors(creven)/
aelbrecht in afslage vande(n) vors(creven) xvi gul(den) betale(n) sal alle alsulke(n)/
co(m)m(er) en(de) tsijs als uutte(n) vors(creven) goede(n) gaet en(de) jaerlicx te geve(n) is/
geloven(de) de vors(creven) claes de(n) selve(n) aelbrechte vand(er) vors(creven) hueringe(n)/
wara(n)t te sine jasp(ar) abs(oloens) vync junii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus