SAL7347, Act: R°432.2 (726 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°432.2  
Act
Date: 1454-06-15

Transcription

2020-01-29 by Magda van Winkel
It(em) uut die(n) dat jan van lantwijc als geleyt totte(n) goeden jouffr(ouwe) beerte(n)/
docht(er) claes wile(n) jamijn weduwe jans wile(n) de lamo(n)t die op hede(n) dach/
va(n) thoene(n) hadde jege(n) massart sone mathijs wile(n) boudair om der goede(n)/
wille hier nae genoempt dair om sij dingden te wete(n) om drie groete/
roeden lants gelege(n) inde p(ro)ch(ie) va(n) hanuyt biden wech va(n) rechely tussche(n)/
de goede der erfgename(n) jans va(n) binckem en(de) jans colnirt en(de) om vi grote/
roeden lants gelege(n) boven tcruys van crehain tussche(n) de goede olivers/
va(n) wezemale en(de) jans va(n) bincke(m) dair de selve massart nochta(n)/
niet voe(r) oege(n) come(n) en is voe(r) den opstaen vande(n) meye(r) en(de) scepen(en)/
Soe wijsden de vo(n)nisse(n) der he(re)n tscepen(en) va(n) loeve(n) t(er) manissen/
smeyers wair de selve massart niet en q(ua)me noch en thoende/
te(n) opstaen voirs(creven) datme(n) den voirs(creven) janne vande(n) voirs(creven) goeden/
houden soude in sijne(n) beleyde p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) dempto m(ichaele) abs(oloens) junii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus