SAL7347, Act: R°46.2 (92 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°46.2  
Act
Date: 1453-08-06

Transcription

2020-03-13 by Magda Van Winkel
Cont sij allen lieden dat jan de coninc woenen(de) te loven(en) [inde hoelstrate] in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen he(re)n arnde vync/
canonc regulir en(de) proefst des cloesters vanden percke de helicht/
van alle de(n) lande dat goert roelofs natuerlic in pechtingen/
[vanden goidsh(uyse)] te houden plach gelegen opde loe geheten tpercklant dair af dat/
jan sedele(re) dander helicht vand(en) vors(creven) godsh(uys) in pechtingen houden(de)/
is Te houden en(de) te hebben en(de) te wynnen van half merte int/
jaer xiiii[c] li naden [sc(ri)ven(en) inden] hove des van cameric eenen termijn van xii/
jae(re)n lanc deen nae dande(r) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers/
dae(re)nbynnen o(m)me en(de) vore vijfen(de)twintich mudden rox goet en(de) pay(abel)/
d(er) maten van lov(en) met wanne en(de) vede(re)n wael bereit alle jae(re)/
ts(int) and(rie)s messe apostels te betalen en(de) te perck op cost des vors(creven)/
wynnen te leve(re)n q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven)/
wy(n)ne de [helicht vand(er)] vors(creven) lande wynnen werven en(de) mesten sal jairl(ix)/
wel en(de) loflijc gelijc rengenoten boven en(de) beneden en(de) als de/
vors(creven) wynne bynnen den lesten vi jae(re)n de vors(creven) lande ov(er)mesten/
sal so es vvorweerde dat hijt dat cundigen sal den vors(creven) godsh(uys)/
om dat te doen visente(re)n Item es vorweerde dat de vors(creven)/
wynne ten eynde van sijne(n) vors(creven) t(er)mijne tderdendeel vanden/
selven lande besaeit sal laten met wynt(er)coren(en) op iiii getidege/
voe(re)n wel en(de) loflic Item en sal de vors(creven) wynne opt vors(creven)/
lant gheenen leem moegen graven sond(er) des godsh(uys) c(on)sent noch/
doen graven Item en sal de vors(creven) wynne de vors(creven) sijn/
lande niemande anders moegen uutgeven in pechtingen sonder/
des voirs(creven) godshuys c(on)sent En alle dese vorw(er)den hier af sijn/
borgen des vors(creven) wynne jacobus meest(er)kens lathomus wil(he)lm(u)s/
coninc f(ilius) d(i)c(t)i coloni henricus ve(re)noeden et petrus ve(re)noeden/
eius f(rate)r et p(ri)m(us) cor(am) mych(aele) abs(oloens) m(er)sb(er)ge aug(usti) vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-01-27 by kristiaan magnus