SAL7347, Act: R°65.3 (145 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°65.3  
Act
Date: 1453-08-27

Transcription

 by 
It(em) peter vande(n) b(er)ge die geleit is tot de(n) goede(n) claes pyed(er)s/
en(de) uut crachte va(n) dien beleyde aengesproke(n) heeft willem(me) va(n)/
nyemege(n) die insgelijcx geleit es tot de(n) goede(n) des selfs claes/
alse vande(n) goede(n) h(ier) ond(er) bescreve(n) d(aer) af de he(re)n scepen(en) van/
loeven(en) hue(r) beraet genome(n) hebbe(n) en(de) sake alnoch ongeutent/
steet Heeft opde(n) dach van heden hem vand(er) selve(r) sake(n) bekint/
acht(er)vellich [te zijne] en(de) geconse(n)teert de(n) voirs(creven) willem(m)e dat hij met sijne(n)/
beleyde voirs(creven) aenveerde(n) sal moege(n) de selve goede cor(am) m(ichaele)/
abs(oloens) vynck aug(usti) xxvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-01-30 by kristiaan magnus