SAL7347, Act: V°133.3-R°134.1 (234 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°133.3-R°134.1  
Act
Date: 1453-11-02

Transcription

 by 
Item alsoe als voe(r) den raide vand(er) stat comen is raes vand(er) lynde(n)/
opdoende hoe dat jouffr(ouw) marie sijn moede(r) en(de) hij gemechticht/
hadden diericke van steensele te volghen naden lantrechte/
te herssele xv hollan(sche) guld(en) erfliker renten op zeke(r) goede/
te herssele gelegen dair af zij guedinghe hadden voe(r)/
hof en(de) hee(r) en(de) oic uut crachte van scepen(en) brieven va(n)/
loven(en) oerspronc nemen(de) van janne wilen vande(n) opstalle/
en(de) dat gielis van scoutbroec willem zijn brueder jan/
de meye(re) en(de) gort goedens swagers d(er) vors(creven) gebruede(re)/
he(m) aende vors(creven) rente letsel daden In dien dat zij/
voe(r) tvors(creven) gerichte van herssele gealligeert hadden bij/
seke(re)n reden(en) die zij dair toe seyden dat de vors(creven)/
rente hen toebehoerden bege(re)nde de vors(creven) raes daer/
o(m)me de selve p(er)sone bescreve(n) te wordden voe(r) den/
raide vand(er) stat aldaer zij opden dach van heden/
in beyden zijden zijn geco(m)pareert Also dat aengehort/
de reden(en) van p(ar)tien bijden raide vand(er) stat [is] geappointeert/
voe(r) recht en(de) oic [bij] beyden p(ar)tien dae(re)nteynden geconsenteert/
en(de) gelooft in des(er) saken tachtervolghen des hier nae/
volght Ierst dat de vors(creven) iiii p(er)sone hue(r) hant/
lichten van alsulker vorderinge als zij begonnen hadden/
tegen de vors(creven) diericke co(n)sente(re)nde den selve(n) totten/
gronde dair op de vors(creven) rente besedt is naden lant/
rechte te mogen comen sond(er) bij hen oft bij hue(re)n wegen
//
e(n)nich letsel te doene oft te laten gescien ende mits dien/
heeft de vors(creven) raes v(er)vaende in desen sijnd(er) vors(creven) moeder/
ov(er)gegheven so wanneer den vors(creven) iiii p(er)sonen oft een/
van hen ghelieven sal de vors(creven) rente aentespreken/
inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) aldair/
sij dat doen zullen mogen en(de) nergerens elder dat/
dan de vors(creven) raes sijn uutwynnen vand(en) gronde tot/
hue(re)n achterdeele niet allige(re)n en zal maer hem v(er)weren/
gelijc oft duutwynnen niet gesciet en wae(re) act(um) in/
pleno (con)silio cor(am) m(ichaele) abs(oloens) vync nove(m)br(is) ii[a]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-08 by kristiaan magnus