SAL7347, Act: V°141.2-R°142.1 (251 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°141.2-R°142.1  
Act
Date: 1453-10-27

Transcription

2017-10-05 by Magda Van Winkel
It(em) de vors(creven) claus de kersmake(re) dien met rechte voer/
scepen(en) van loven(en) van janne sampsoen overgegeven zijn/
de scepen(en) brieve van genoech doen en(de) warantscap die/
amelrijc pynnoc vors(creven) jouffr(ouw) m(ar)griete van schoenhoven/
sijn huysvrouwe vors(creven) [en(de)] willem van daelhem den selven/
janne geloofden vanden goeden den selver gehuyssche te/
wiltsele gelegen te weten(de) van hue(re)n hove aldaer met/
al sijnd(er) toebehoerten alsoe de scepen(en) brieve hierop gemaect/
xxvi dage in meye int jaer xiiii[c] li volcomentlic/
begripen in yegenwordich(eit) der scepen(en) van loven(en) gestaen/
heeft gelooft den vors(creven) m(ee)ster(en) [meester] janne calaber die/
opde vors(creven) goede heeft x(½) mudde rox lijfrenten tsijnd(er)/
huysvruwen live met scepen(en) brieve(n) van loven(en) dat hij
//
ter manissen vanden selven meester janne den selven metten/
vors(creven) scepen(en) br(ieve) van genoechdoen en(de) warintscape behulpich sijn/
sal en(de) bijstentich(eit) doen op cost des selfs meest(er) jans ov(er) die/
goede de hier inne v(er)bonden staen dat he(m) afgedaen sal mogen/
wordden den last vand(er) duwarien die jonch(e)r jan en(de) daneel van/
schoenhoven gebruede(re) tot orbere [d(er) vors(creven)] jouffr(ouw) m(ar)grieten hue(re)r zuster/
die wijf es des vors(creven) amelrijc daer aen hebben Also dat/
donderpande des self meester jan dair af los en(de)/
ontslagen zullen mogen wesen en(de) hij als mo(m)boe(r) sijnd(er)/
vors(creven) huysvruwen van zijnd(er) lijfrenten van x(½) mudde cor(ens)/
v(er)waert cor(am) vync m(er)sberghe oct(obris) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus