SAL7347, Act: V°142.5-R°143.1 (252 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°142.5-R°143.1  
Act
Date: 1453-11-08

Transcription

2019-12-01 by Magda Van Winkel
Vande(n) stoet opv(er)staen tussce(n) janne va(n) huldenb(er)ge in deen zijde/
ja(n)ne de witte de(n) jonge(n) joese en(de) ph(ilips)e va(n) delbroec gebruede(re)n/
zijn swagere(n) in dande(r) alse va(n) seke(re)n versterffenissen en(de) alle(n) ande(re)n/
saken die tussce(n) hen uutgestae(n) hebbe(n) tot de(n) dage toe van/
hede(n) hebbe(n) hen de voirs(creven) p(ar)tie(n) gesubmitteert en(de) v(er)bonde(n)/
in seggere(n) en(de) vriend(elec) yffenere(n) Te weten de voirs(creven) jan de witte/
en(de) zijn swaghers inde(n) eerwerdige(n) en(de) wise(n) meest(er) willem(me)
//
de bont deke(n) d(er) kerke(n) va(n) sinte pet(er)s te loeven(en) en(de) mych(iel) abs(oloens)/
en(de) de voirs(creven) ja(n) van hulde(n)berge inde(n) eerw(er)dige(n) meest(er) ja(n)ne va(n)/
grousselt doctoir en(de) janne va(n) beert in sulker vuege(n) dat de/
voirs(creven) seggere(n) volcome(n) infor(ma)tie gehadt hue(r) uutsprake d(aer) afdoen/
selen voir scepen(en) te loeven(en) tussce(n) dit en(de) ons(er) liev(er) vrouwen/
dach purificacio naestcomen(de) p(ro)mitten(tes) ratu(m) en(de) oft e(n)nige(r) p(ar)tie(n) segge(re)n/
gebraken abs(oloens) abs(oloens) nove(m)br(is) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus