SAL7347, Act: V°149.1 (263 of 747)
Search Act
previous | next
Act V°149.1  
Act
Date: 1453-11-17

Transcription

 by 
Item want jan van ned(er)hem joes sone als geleit totten goeden/
have en(de) erve joes van nederhem sijns vad(er)s op heden hadde doen/
inne scriven henricke van meensele die hem ongebruyc dede/
aen een zille lants gelegen opte rijsbeempde tusschen arnde/
van meensele en(de) tusschen den hof tielmans wilen voelen It(em) aen/
een zille beempts gelegen inde haeloe beempde en(de) de/
selve henric tsijnen daghe van rechte niet comen en is/
Soe hebben de vo(n)nissen der scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers gewesen datmen den vors(creven) janne inde macht/
van zijnen vors(creven) beleide houden sal also v(er)re alst noch/
voer hen comen es cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is) m(ichaele) abs(oloens) lynt(re) no(vembris)/
xvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus