SAL7347, Act: V°166.3 (294 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°166.3  
Act
Date: 1453-11-24

Transcription

 by 
It(em) wa(n)t jaq(ue)min de ronnoigne gegoedt en(de) geerft zijnde in alle de goede/
jans wile(n) noel op de(n) dach va(n) hede(n) hadde doen insc(ri)ve(n) ja(n) de latines/
jan de lamines sanet va(n) crehain ernoul boulle h(er)ma(n) de crehain symo(n) jasp(ar)/
de weduwe bouchoul va(n) ha(n)nut en(de) jan le cuvell(i)r die he(n) ongebruyc dede(n)/
aen alle de selve goede uutgenome(n) des [na] bescr(even) es It(em) la(m)bert mattellon die/
ongebr(uyc) maecte v grote roede(n) la(n)ts gelege(n) aende(n) wech gaende va(n)/
ha(n)nut te putchey en(de) hubin mattelot aen ix g(r)[o]te roede(n) lants gelege(n) op/
behomo(n)t neve(n) de(n) goede(n) va(n) sinte la(m)brechts in beyde(n) zijde(n) Tot welke(n)/
nyema(n)t en c(om)p(ar)erde so hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en) t(er) manisse(n)/
smeyers gewijst voir i vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) jaq(ue)min vanden/
voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht va(n) sijnre guedinge(n) vors(creven)/
so v(er)re dat noch voir hen come(n) es cor(am) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] m(ychaele) abs(oloens)/
nove(m)br(is) xxiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus