SAL7347, Act: V°235.2-R°236.1 (389 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°235.2-R°236.1  
Act
Date: 1454-01-19

Transcription

2018-04-23 by Magda Van Winkel
It(em) nae desen zijn de voirs(creven) p(ar)tijen in gescille gevalle(n) voe(r) den raede vander/
stad niet alleene vanden onberuerlijken goede(n) maer oic vande(n) beruerlijken/
goeden des voirs(creven) wijlen her amelrijcx en(de) achter hem gebleve(n) vande(n) welcken/
hij ten orboe(r) des voirs(creven) her jans alsoe hij seyde en(de) mette(n) voirs(creven) testamente/
verificeerde alsoe verre alst blive(n) soude boven zijnd(er) exequien wettige/
scouden en(de) lasten tot zijne(r) p(ro)fijte gedisponeert te hebben om deswille
//
dat de voirs(creven) her jan meynde dat naevolgen(de) den voirs(creven) vo(n)nissen de p(ro)fijten/
vande(n) omberuerlijken en(de) haeflijken goeden voirs(creven) sculdich wae(re)n gesequestrert/
te werden totten ynde vanden rechte daer tvoirs(creven) testament behoirde want/
hij alrede zijn recht inne gesedt hadde en(de) den voirs(creven) henr(icke) ende jannes dien/
acte(re)n uut machte van eene(n) mandate van luydich Vanden welken/
de voirs(creven) henric ende jannes hielden de (contra)rie maer meynden inde/
possessie te bliven totte(n) vo(n)nisse diffinitijf daer op dat bijden raide/
vander stad geclaert wert en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven) henric uut/
machte van zijne(n) scepen(en) brieven vanden o(m)beruerlijken goede(n) voirs(creven)/
totte(n) uut(er)lijken vo(n)nisse bliven soude in possessien vand(er) vruchten/
der selver ende daer af instaen ten ynde oft de voirs(creven) her jan hem/
die afgewinne(n) conde en(de) alse vanden beruerlijken voirs(creven) was get(er)mineert/
dat de voirs(creven) die niet aenveerden en soude moege(n) nae zeke(r) gelegentheit/
inder saken dienen(de) het en soude zijn dat hij d(aer) af loflijc caus caucie/
totte(n) goeduncken vand(en) raede vand(er) stat soude setten ten ynde als/
bove(n) p(rese)ntib(us) kers(makere) willem(me) burg(imagistro) en(de) aliis ta(m) scab(inis) q(uam) al(teri) eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus