SAL7347, Act: V°242.2 (403 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°242.2  
Act
Date: 1454-01-26

Transcription

 by 
Item tvonisse tusschen janne joyart die voe(r) de bewisenisse van/
x(½) hollan(dsche) guld(en) lijfpensien tsijnen live geleit is tot allen den/
goeden g(er)truden wilen vanden eekelhoven in deen zijde ende/
mychiele de becke(re) steenmetsere in dande(r) alse vand(en) goeden hier/
na bescreve(n) Te weten(e) vand(en) huyse en(de) hove metten wijngarde en(de)/
ande(re)n sijnen toebehoerten gelegen tarscot opde bonenwijc aende strate/
geheten de gemeynstrate tusschen de susterkens goede aldair en(de)/
marie van inhouts Item van eenen beempde gelegen inde stoffen(en)/
henricke tribout en(de) des gasthuys goede It(em) [van] eenen beempt gelege(n)/
te langdorp neve(n) de(n) goeden des cloest(er)s van sinte g(er)trud(en) en(de)/
janne peters It(em) van eenen mudde corens erfliker renten/
aen en(de) op seke(r) goede(n) stevens vand(en) rijne terdborne gelegen It(em)/
van eender amen wijns erfs pachts aen(de) en(de) op zeke(r) goede te/
langdorp gelegen tusschen de goede tspersoens van langdorp ende/
jans kynde(re) vander weert Item van eene(n) halven dachmale beemps/
gelegen int gemeyn broec tusschen ja(n)ne boene [en(de)] der jouffr(ouwe) goede/
van potsuynsberghe die de vors(creven) jan yoyart bij machte van/
sijnen vors(creven) beleide hoepte te behouden tot d(er)re tijt toe dat hem sijn/
v(er)loopen lijftocht met cost en(de) co(m)mer betaelt soude wesen en(de) dat hij/
van sijnd(er) vors(creven) lijftocht bewijst soude sijn na inhoudt sijnd(er) brieve/
Dair tegen de vors(creven) mych(iel) dede seggen dat tvors(creven) beleit hem gheen/
ontstade doen en soude bij dien dat g(er)trudt van ekelhoven vors(creven) de selve/
goede hem sijne(n) leefdach lanc in testamente gelate(n) hadde niet myn/
de vors(creven) jan hadde eene(n) tijt va(n) jae(re)n vor de vors(creven) lijftocht in/
handen hadde gehadt den vors(creven) beempt te langdorp gelege(n) den welke(n)/
hij hem al noch p(rese)nteerde te volge(n) sijne(n) leefdach lanc op dat hem/
geliefde oft and(er)s opte hij met sijne(n) vors(creven) testamente te moge(n) gae(n)/
dair dat behoerde Es gewijst met desen wordde(n) eve(n)v(er)re den vors(creven) ja(n)ne/
yoyart [de] p(rese)ntacie des vors(creven) mych(ael) niet en gelief aen te neme(n) dat me(n) den selve(n)/
ja(n)ne dan houd(en) sal inde macht van sijne(n) beleide inde macht vand(en) vors(creven)/
geheelen goed(en) en(de) testame(n)t des vors(creven) mych(ael) late(n) de scep(enen) gae(n) daer dat behoe/
cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(o) m(ichaele) abs(oloens) ja(nuarii) xxvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus