SAL7347, Act: V°319.3 (512 of 747)
Search Act
previous | next
Act V°319.3  
Act
Date: 1454-03-26

Transcription

2018-11-25 by Magda van Winkel
Item tvo(n)nis vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) geweest is tusschen janne vand(er) poirten en(de) ja(n)ne/
scoesitte(r) in deen zijde en(de) vrancken vand(er) leeps die naden/
rechte der stat van loven(en) beleit is totten goeden gheerts/
vand(er) leeps geheten van colve in dande(r) alse van eenen/
stuc erfs geheten de priet(er)sdelle gelegen inde prochie/
van eversberghe tusschen janne van bruessel en(de) de kynde(re)n/
vanden male dwelc de vors(creven) ii p(er)sone aenspraken na/
dat hem de vors(creven) vrancke de hant dair af hadde/
doen lichten om dat zij dair af zeke(r) eyken gehouwen/
hadden Wert gewijst met desen worden na aensp(ra)ke/
en(de) v(er)antwerden van beyde den p(ar)tien mits dat de vors(creven)/
aenleggers hen thoenisse v(er)meten hadden des zij niet en/
vollq volquamen datme(n) den vors(creven) vrancken vand(en) vors(creven)/
goeden houden soude in zijne(n) beleide also v(er)re alst noch/
voe(r) scepen(en) van loven(en) come(n) is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is)/
m(ichaeli) abs(oloens) m(er)sberghe m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-01 by kristiaan magnus