SAL7347, Akte: V°346.4 (557 van 748)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°346.4  
Act
Datum: 1454-04-09

Transcriptie

2019-02-06 door Magda van Winkel
Tvo(n)nisse vand(en) gedinge dat geweest es tussce(n) h(er) jan ingelbrechts p(ro)ch(iaen)/
te bierbeke die met scep(en) br(ieven) va(n) loeven(en) gegegoet was inde goede h(ier) na/
bescr(iven) te wete(n) [vacat]/
in deen zijde en(de) reyne(r) de coni(n)c man en(de) mo(m)boir yde(n) boemaels wed(uwe) wille(m)s/
wile(n) lyeminx huers yerste ma(n)s die gel(eidt) es tot de(n) goede(n) yde(n) vand(er) moele(n)/
in dande(r)/
Werdt gewijst met dese(n) woerde(n) na aensprake en(de) v(er)antwerden va(n) beyde(n)/
p(ar)tien dat de goede d(aer) tgedinge om es volge(n) soude(n) de(n) voirs(creven) p(ro)chiaen na in/
houde(n) zijnre guedinge(n) en(de) heeft de voirs(creven) reyne(r) va(n) enige(n) t(er)mi(n)acie(n) yet/
te volgen dat hij dat doen mach dair en(de) alsoet behoirt cora(m) o(mn)ib(us)/
ex(cep)[to] m(ichaelis) abs(oloens) lyntre ap(ri)lis nona
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-04-02 door kristiaan magnus