SAL7347, Act: V°378.2 (621 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°378.2  
Act
Date: 1454-05-14

Transcription

2019-06-21 by Magda van Winkel
Item de vors(creven) gehuyssche hebben den vors(creven) brief bekint tot dier meyni(n)ge(n) dat dien/
ond(er) scepen(en) hue(re)r beyder leefdach lanc sal bliven liggen(de) het en zij dat zijten/
gesamend(er) hant halen en(de) sullen de voirs(creven) p(er)sone oft den eenen van hen moge(n)/
doen leyden oft hen gelieft te dien eynde dat metten selven beleide de lanxste/
leven(de) van hen beyden beholpen worde en(de) bestentich(eit) gedaen metter stat/
rechte dat hij sijnen vryen wille sal mogen doen in sijnen leven(de) en(de) na sijn/
doot met al tghene in beruerliken oft omberuerliken goeden dat achter den/
yersten sterven(de) van hen beyden bliven zal eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-08 by kristiaan magnus