SAL7347, Act: V°428.2 (718 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°428.2  
Act
Date: 1454-06-06

Transcription

2020-01-17 by Magda van Winkel
Dit zijn de goede onder puchey gelegen/
Inden yersten een huys en(de) hof met allen sijne(n) toebehoerte(n) gelegen te puchey tussche(n) derfgename(n)/
robbert tripp(ar)t en(de) renchon va(n) puchey Ite(m) (½) boend(er) lans gelege(n) d(aer) by hoeteal tusschen robb(er)te/
tripp(ar)t en(de) gielis gherin Item xii roede(n) lants gelege(n) te marchal tussche(n) m(ijn) hee(re)/
va(n) chantrain Item i dach(mael) lants gelegen bij marchal tusschen de portir van huy/
en(de) goessen pacheal Item iiii roeden lants gelegen te sechemer tussche(n) ja(n)ne/
de pont en(de) bodecoul le fis colijn massar de puchey Ite(m) iii roed(en) lants gelege(n)/
te grantmier tussche(n) der erven he(re)n godfroit de ha(n)nut rijdde(r) en(de) den beempt geheten/
grantmier Item (½) dach(mael) lants gelege(n) bove(n) de(n) wech van bertrey te ha(n)nuyt weert/
tusschen den abt van bertrey en(de) d(er) he(re)n van jovis It(em) den beempt va(n) grantmier/
gelegen tussche(n) de iii roeden lants vors(creven) en(de) de(n) wech van cheron Item i beempt/
gelegen te marchal tusschen der he(re)n van sint jacops en(de) robberts tripp(ar)ts/
erfgename(n) Item (½) boend(er) lants gelegen tusschen de xii boende(re)n lants jans/
delbey Item xxi dossijnen corens erflic aen en(de) h op thuys en(de) hof jans/
le charlier de puchey Dit zijn de goede hier na bescreven te cras/
evernas Item vii roeden lants gelegen tusschen aberde de saint lorain/
et collarde estiene Item vi roeden lans te houtain gelegen tusschen den vors(creven)/
abeerde en(de) belhoee de motengny It(em) xxv foreches de soubs beatrichamps/
gelegen tusschen derfgename(n) le hougie en(de) den prioer ver bertry It(em) viii/
roeden lants gelegen tusschen abeerte van sinte lauwereis en(de) den outair/
van sint jans It(em) xii roeden lants gelegen tusschen d(en) he(re)n van jovis ende/
jouffr(ouwe) marie Item vii roede(n) dair bij tusschen pete(re)n pet(er)s en(de) der he(re)n van jovis/
Item vii roeden tussche(n) d(er) vors(creven) he(re)n goede en(de) reynuwarts le maresscal/
It(em) iiii roeden lants beemps te marchal tusschen den abt van s(in)[t] lauwereis/
Dit sijn de goede te crehain Item xiii roeden lants gelege(n) bove(n) den wech/
van verdienkwart tussche(n) den erfgename(n) henr(icke) va(n) houte(m) Item i dach(mael) lants/
acht(er) thof van freres tussche(n) jorijse van crehain Item i mudde rox/
erflijc op derve gelege gecome(n) van gilchon van seron en(de) van ja(n)ne/
van seron dat namaels houden(de) was goussoul pacheaul en(de) jan/
goffar Dit sijn de goede van ha(n)nut Item iii mudde(n) rox erflic/
aen en(de) op xxii roeden lants achter de grecht van ha(n)nut tusschen (christ)ofele/
va(n) ha(n)nut Item iii roede(n) lants dair bij gelegen al espinet brachet/
It(em) iiii roeden beemps dair bij gelegen opden wech va(n) molhain tussce(n)/
den vors(creven) (christ)ofelen Dit sijn de goede gelege(n) te evernas le/
baudewijn Item een boend(er) lants gelegen ter plaetsen gehete(n)/
enchestellain Item iii roeden lants gelege(n) [vacat]/
Item noch vi roeden lants gelege(n) t(er) plaetsen gehete(n) chersier
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus