SAL7347, Act: V°439.4-R°440.1 (735 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°439.4-R°440.1  
Act
Date: 1454-06-22

Transcription

2020-01-29 by Magda van Winkel
It(em) de(n) voirs(creven) scoutbrief mette(n) beleyde sal blive(n) ond(er) scep(enen)/
te des(er) mey(n)ingen oft de voirs(creven) anthonis aflivich worde
//
sond(er) wettige geboirte va(n) sijne(n) live acht(er) te late(n) ende tgedeelte/
vande(n) chijsgoede(n) en(de) eyge(n)goede(n) de(n) voirs(creven) dyericke(n) gebleven/
va(n) sijne(n) vad(er) en(de) moed(er) bove(n) alle co(m)mer en(de) last niet alsoe/
goet en ware als allet tgene va(n) have(n) goede(n) oft rente(n)/
dat e(n)nich va(n) zijne(n) suste(re)n gehadt hebbe(n) uut ocsuyne van/
huwelik(er) vorwerde(n) oft and(er)s dat dan de selve dierick des/
hem va(n) dien gebreke(n) sal sal moege(n) trecken en(de) hebbe(n) voe(r)/
uut vande(n) gedeelte des voirs(creven) anth(onis) en oft des selfs dierix/
gedeelte vande(n) voirs(creven) chijs en(de) eyge(n) goede(n) also vele gedroege/
als e(n)nich van zijne(n) suste(re)n hebbe(n) dat dan des voirs(creven) anth(onis)/
goede blive(n) sele(n) en(de) bekeert worde(n) tot de(n) wettige(n) kijnde(re)n/
des voirs(creven) wile(n) dierix va(n) langrode vande(n) voirbedde gelijc/
te deylen en(de) dit al te exeque(re)n bij machte vande(n) beleyde/
voirs(creven) en(de) niet voirde(r) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus