SAL7347, Act: V°441.2 (736 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°441.2  
Act
Date: 1454-06-23

Transcription

2020-02-01 by Magda van Winkel
Item uut dien dat bauldewijn de cockeroul der stat poirte(r) opden dach/
van heden hadde doen innescriven gheerde vanden borre om deswille/
dat de selve gheert hadde doen vangen janne de cockeroul zijnen/
brued(er) dien hij in desen verantweerden woude ende de vorscr(even)/
baudewijn selve voer oogen niet en quam Soe wijsden de vo(n)nissen/
der he(re)n scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers waer de selve/
baudewijn niet en quame ten opstane smeyers en(de) der scepen(en)/
dat de voirs(creven) gheert sijn recht vort volgen mach also hij/
begonnen hadde p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scab(inis) dempt(is) witte m(er)sberge/
junii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus