SAL7348, Act: R°106.6-V°106.1 (193 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°106.6-V°106.1  
Act
Date: 1454-10-10

Transcription

2018-12-16 by Jan Boncquet
It(em) librecht vand(er) haghen in deen zijde en(de) librecht/
vand(er) haghen sijn sone in dande(re) sijn met/
malcande(re)n eens worden de condicie(n) h(ier) na bescr(even)/
va(n) alsulken gescille als sij underlinge hadden/
Inden yersten heeft de voirs(creven) libr(echt) de jonge/
den voirs(creven) sijne(n) vader volcomelijc quijtgescoude(n)
//
van dien dat hij hem geloeft hadde af te quijte(n)/
alsulken xiii rijders als wout(er) beetsen jairlijx/
heeft opt goet des voirs(creven) liebr(echts) des jonghen te/
wave(r) gelegen en(de) mids dien heeft geloeft/
de voirs(creven) liebr(echt) de vader den voirs(creven) liebr(echt) sijnen/
sone dat hij de voirs(creven) rente sond(er) cost oft/
last sijns soens bet(alen) sal jairlijx also lange/
als de voirs(creven) vader en(de) jouffr(ouw) lijsbet sijn/
wijf leve(n) selen en(de) de leste va(n) hen beyden/
leven sal en(de) na hue(re)r beyder doot sal/
de voirs(creven) sone hebbe(n) in vergoetsingen vanden/
voirs(creven) rente(n) van sijns vaders vercregen goeden/
also vele als de pe(n)ni(n)ge vande(n) afcoepe/
der voirs(creven) renten metten pachte gdragen t(er)/
taxacie(n) vander wet d(aer) die liggen geloven(de)/
de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n h(ier) af genoech/
te doen en(de) warant te sijne kersmak(ere) abs(oloens)/
oct(obris) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt