SAL7348, Act: R°117.5-V°117.1 (208 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°117.5-V°117.1  
Act
Date: 1454-10-18

Transcription

2019-01-18 by Jan Boncquet
Item de vors(creven) willem heeft den vors(creven) schoutbrief bekint met den/
vors(creven) sijnen sone te dier meyni(n)gen want de vors(creven) willem den/
selven sijnen sone afgecocht heeft alle sijn recht dat hij heeft/
oft in nacomen(de) tijden hebben mach in alle de goede beruerlic/
en(de) omberuerlic also wale vliegen(de) erve als ande(r) die den selve(n)/
arnde henricke verschenen schen sijn vand(er) doot marien wile(n)/
tuysschers sijnre moed(er) yerste wijf des vors(creven) willems en(de) die/
den selve(n) henricke nade doot sijns vaders bliven soude(n) moge(n)/
in e(n)niger manie(re)n also wale vanden [inde] vors(creven) gouden die de vorscr(even)/
sijn vader en(de) sijn stiefmoede(r) opden dach van heden opden dach [metter handt]/
hebben als die sij al noch gecrigen mochten om een so(m)me van/
pe(n)ningen die hij om ter stont gereedt gehadt heeft na dat/
hij kinde en(de) vort o(m)me ii[c] en(de) lxxv guld(en) te x stuvers tstuc die/
des vors(creven) willems nawijf vors(creven) oft hue(r) kynde(re) oft nacomelinge/
te hue(re)n schoensten bynnen jaers nade doot des selfs wille(m)s/
sullen mogen geven dat metten vors(creven) brieve(n) bijden vors(creven) lucas/
oft zijnen nacomelingen also v(er)re gewracht zall worden en(de) nade(n)
//
rechte vanden scepen(en) brieve(n) dat dat boschien sal tallen tijden/
alst hem goet dunct en(de) dair af heeft de vors(creven) henric in/
orber als boven altijt genoech te doene oft hier inne bij hem/
ergens yet te nauwe gedaen wae(r) Ende des ter ande(r) sijde(n)/
hem heeft hem [nu voer alsdan de vors(creven) wille(m) sijn vader de vors(creven) ii[c] en(de) lxxv guld(en)] gelooft alse verreicte schout en(de) tot desen/
eynde sullen de brieve altijt bliven ond(er) scepen(en) om dit daer/
mede volbracht te worden en(de) den vors(creven) henr(icke) niet voerd(er)/
gelast cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt