SAL7348, Act: R°119.2 (212 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°119.2  
Act
Date: 1454-10-19

Transcription

2019-01-22 by Jan Boncquet
It(em) dese(n) brief en(de) de(n) scoutbrief die de voirs(creven) willem(me) en(de) art zijn sone julii/
p(ri)ma lestleden en(de) oec de(n) brief die de selve wille(m) en(de) henr(ic) zijn/
sone op ghiste(re)n bekint hebbe(n) de(n) voirs(creven) lucas sele(n) bijde(n) voirs(creven) lucas/
worde(n) beleyt om (daer) met gewracht te worde(n) bij de(n) rechte vand(er)/
stad ind(er) maniere(n) alse h(ier) na volcht dwelc hij gelooft heeft alt(oes)/
t(er) manissen va(n) i yegeliken dient aengaet te doene en(de) te doen/
volschien sond(er) zijne(n) last en(de) cost beheltelic dat de voirs(creven) wille(m)/
de witte de vader des h(ier) na volcht binne(n) zijne(n) leven(en) v(er)ande(re)n/
mynde(re)n en(de) meerde(re)n sal moege(n) [en(de) he(m) mette(n) voirs(creven) beleyde behulpe(n)] na zijnre geluften Inde(n) yerste(n)/
sal hij d(aer) mede na doot des voirs(creven) willems doen volgen lijsbette(n)/
voskens zijne(n) wive op dat zij de(n) voirs(creven) willem(me) ov(er)leeft de helicht/
va(n) alle(n) de(n) voirs(creven) goeden die de voirs(creven) lucas mette(n) voirs(creven)/
brieve(n) mechtich is beruerlike en(de) onberuerlike hoedanich die/
zijn selen en(de) de(n) wettige(n) kijnde(re)n des selfs willems die hij heeft/
vand(er) selv(er) lijsbette(n) [oft gec(ri)ge(n) sal moege(n)] dand(er) helicht op also datme(n) voir al uut/
den geheelen goede(n) betalen sal de v[c] lxxv guld(en) die de vorste/
kijnde(re) des voirs(creven) willems na huers vad(er)s doot sculd(ich) zijn/
te hebben en(de) desgelijcx alle ande(r) schout die de voirs(creven) wille(m)/
te(n) tide va(n) zij(n)re aflivich(eit) sculd(ich) sal wesen en(de) dat de voirs(creven)/
lijsbeth huerre kijnde(re)n gedeelte houde(n) en(de) rege(re)n sal moege(n)/
so lange zij bij huer woenen en(de) niet langer Ende oft de selve/
kijnde(re) des voirs(creven) willems va(n) zijne(n) nabedde alle aflivich worde(n)/
sond(er) wettige oer so soude i yegelic h(ier) inne geruert na/
de doot des voirs(creven) willems s en(de) oec zijns wijfs staen op/
zijn lantrecht van alle(n) goeden Ende oft e(n)nich vande(n) vorste(n)/
kijnde(re)n des voirs(creven) willems aflivich worde sond(er) wettich oer/
dat dan de voirs(creven) so(m)me he(m) toebehoiren(de) na inhoudt va(n) dese(n)/
v(er)storve(n) sal te(n) gelike(n) alle(n) de(n) wettige(n) kijnde(re)n des voirs(creven)/
willems te live blivende opp(endorp) m(er)cels oct(obris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt