SAL7348, Act: R°122.2 (218 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°122.2  
Act
Date: 1454-10-24

Transcription

2019-02-02 by Jan Boncquet
It(em) met dese(n) br(ieve) sal he(m) de voirs(creven) anthonis doen leyde(n) alst de(n)/
voirs(creven) arde gelieft en(de) de goede bescudde(n) alst behoeft en(de) oft/
geboirde dat diericke w(er)dinne des voirs(creven) arts en(de) wettige docht(er)/
des voirs(creven) anth(onis) aflivich worde sond(er) wettige geboirte vande(n) voirs(creven)/
aerde te hebbe(n) dat dan na de doot des selfs aerts de voirs(creven)/
anth(onis) met de(n) voirs(creven) brieve en(de) oec niet eer op de goede des voirs(creven)/
arts verhale(n) vijftich c(r)[o]ne(n) oft de w(er)de d(aer) af en(de) niet meer/
en(de) te dier meyni(n)ge(n) sele(n) scoutbr(ieve) en(de) beleyt br(ieve) blive(n) ond(er)/
scepen(en) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt