SAL7348, Act: R°124.3 (223 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°124.3  
Act
Date: 1454-10-26

Transcription

2019-02-08 by Jan Boncquet
It(em) jan dillen sone wijlen gheerts in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft van he(re)n ja(n)ne straetma(n) pyta(n)cier/
des goidshuys va(n) heyleshe(m) van wege(n) des voirs(creven) goids(huys) de g(r)[o]te/
thiende va(n) wersbeke so v(er)re die d(er) pyta(n)cie(n) ald(aer) toebehoirt/
inde(n) voirs(creven) dorpe te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) s(int) jans(misse) lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn va(n) twee jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx jaers om liii holl(ansche)/
guld(en) te xvi st(uvers) stuc half te kers(misse) en(de) half tsint jans(misse) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)m/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt