SAL7348, Act: R°149.4 (271 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°149.4  
Act
Date: 1454-11-19

Transcription

2019-03-29 by Jan Boncquet
Item also goffar le charpentir beclaeght heeft rase van crenwijc voe(r)/
hondert guld(en) peters dair af den yersten dach van rechte diende/
inde banc te loven(en) op in dond(er)sd(ach) lestleden also de vors(creven) goffart/
dat met vorster en(de) poirt(er)s volcomentlic op heden gethoent/
heeft tot welcken yersten dage de vors(creven) raes niet en/
compareerde Es ten uut(er)sten gewijst ter manissen smeye(r)s/
dat de vors(creven) raes van crenwijc voer de vors(creven) so(m)me v(er)reict/
sal wesen p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto kersmake(re) no(vembris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt