SAL7348, Act: R°150.5 (275 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°150.5  
Act
Date: 1454-11-21

Transcription

2019-03-29 by Jan Boncquet
Item want wouter van haenwijc die met gaders jans zijnen/
brued(er) die ov(er) lanc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) gegoedt is/
geweest in een huys en(de) hof met sijnd(er) toebehoerte(n) wilen ja(n)ne/
heylen toebehoe(re)nde gelegen terps ter yngerstrate(n) tusschen den/
molenwech en(de) ka(tli)[ne(n)] vanden steenweghe opden dach van/
heden hadde doen innescriven janne vand(er) spect om dat hij/
hem ongebruyc dede aen viii peters staende ond(er) de scepen(en)/
van erps die vand(en) selven goeden comen zijn Aldaer de vors(creven)/
jan vand(er) spect niet comen en is soe hebben de vo(n)nisse(n) gegeven/
datme(n) den vors(creven) woute(re)n vand(en) vors(creven) gelde houde(n) sal in sijne(n) scep(enen) br(ieve) also/
v(er)re alst noch voe(r) hen come(n) is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto kersm(akere) no(vembris) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt