SAL7348, Act: R°162.2 (293 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°162.2  
Act
Date: 1454-11-29

Transcription

2019-05-10 by Jan Boncquet
Item uut dien dat goffart le charpentir int recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) v(er)reict hadde rase van crenwic voe(r) hond(er)t peters/
uut clachten die hij op hem hadde gedaen en(de) de vors(creven) raes gemeynt/
heeft inden vors(creven) goffarde niet gehouden te zijne versuekende/
dat de selve goffart navolgen(de) den statuten vand(er) stat zijn gebrec/
v(er)cle(re)n souden soe zijn beyde de vors(creven) p(ar)tien op heden voe(r) den/
raide vand(er) stat gecompareert Aldair de vors(creven) goffart v(er)claerde/
sijn gebreke bij gescrifte en(de) oic bij monde als dat de vors(creven)/
raes in hem gehouden soude zijn van corweyen pijnen en(de)/
arbeyde stroe meste en(de) anders dair aff de so(m)me gedroeghe/
boven de vors(creven) c peters p(rese)nte(re)nde des zijne(n) eedt Dair tege(n)/
de vors(creven) raes v(er)antweerden(de) zeide dat hij en(de) de vors(creven) goffart/
van alle den gebreken vors(creven) verlijct wae(re)n ter p(rese)ncien van/
goeden mannen also dat zij malcande(re)n van allen saken hadden/
quijtgeschouwe(n) Ende dat de vors(creven) goffart hem seder dien/
tijde negheenen arbeit noch anders aen hem v(er)diendt en hadde/
Ende alse de vors(creven) goffar tvoirs(creven) verliken bekinde en(de) desgelix oic/
dat hij zeder dien tijt aenden vors(creven) rase niet v(er)dient noch/
uutstaende en hadde maer seyde dat hij sijn vors(creven) gebrec/
inden yersten tractate vors(creven) vergheten en(de) achtergelaten hadde/
heeft de voirs(creven) raet vand(er) stat uut(er)lic getermineert dat/
tvors(creven) v(er)reyken te nyeute en(de) van onweerden en(de) de vors(creven) raes/
dair af ongehouden zal bliven actu(m) in pleno (con)silio no(vembris) xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt