SAL7348, Act: R°197.1 (344 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°197.1  
Act
Date: 1455-01-02

Transcription

2019-11-01 by Jan Boncquet
Vanden stote die opv(er)staen was tusscen vrancken vaes in deen zijde ende/
janne van haecht den jonge(n) in ande(re) alse va(n) i stucke lants gelege(n) te/
goetsenhove(n) dwelc de voirs(creven) jan jege(n) de(n) voirs(creven) vrancke(n) gecrege(n) heeft/
en(de) des d(aer) aen cleeft hebben hen de voirs(creven) p(ar)tie(n) gesubmitteert en(de)/
verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te wete(n) de voirs(creven) vra(n)cke/
in meest(er) rase vande(n) heede sec(re)t(aris) d(er) stad va(n) loeven(e) en(de) henr(icke) mercx/
voirspreke ende de voirs(creven) jan in gerardo van baussele oec sec(re)t(aris) d(er) stad/
va(n) loeven(e) en(de) henr(icke) de v(er)me(re) in sulker vuege(n) dat de voirs(creven)/
segge(re)n infor(ma)cie hebbende hue(r) uutsprake doen sele(n) binne(n)/
sonne(n) schijne oft d(aer) af op morge(n) naestcomende hale(n) een vo(n)nisse/
voir scepen(en) va(n) loeven(e) oft met rechte bedingt ware abs(oloens) opp(endorp)/
januarii s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt