SAL7348, Act: R°222.2 (386 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°222.2  
Act
Date: 1455-01-27

Transcription

2020-02-08 by Jan Boncquet
It(em) de voirs(creven) weyn heeft gekint dat hij de pe(n)ni(n)ge die vande(n)/
v(er)coepe des(er) goede come(n) zijn gehave(n) en(de) ontfange(n) heeft en(de) gelooft/
he(re)n ja(n)ne vande(n) houte prieste(r) dat hij die de(n) selve(n) h(ere)n ja(n)ne/
restituere(n) en(de) wed(er)ke(re)n sal op datme(n) bevonde met rechte dat/
hij die tonrechte hadde gehave(n) cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt