SAL7348, Act: R°228.3-V°228.1 (402 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°228.3-V°228.1  
Act
Date: 1455-01-31

Transcription

2020-03-11 by Jan Boncquet
Item arnt wants sone wilen gielis woenen(de) te haeght in p(rese)ncia heeft/
gehuerdt en(de) bekint dat hij gehuert heeft tegen jouffr(ouwe) gertruden weduwe/
claus wilen van stakenborch twee wijtha(m)me gheleghen inde p(ro)chie van/
outhev(er)le te weten(e) den eene(n) onder thof geheten ten bogaerden en(de) den/
ande(re)n te vaelbeke ond(er) beerscot Te houden en(de) te hebben vanden dage/
van heden eenen termijn van drie jae(re)n lanc deen na dand(er) sond(er) middel/
/ volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen o(m)me en(de) voe(r) xvi clinkarts te xiiii/
stuvers tstuc te sinxen(en) te betalen oft ombegrepen tsint jansmesse/
bap(tis)[te(n)] quolib(et) ass(ecutu)[m] met vorwerden dat de vors(creven) arnt ten yersten/
jare gestaen sal met xiiii clinckarts ind(er) weerden vors(creven) te betalen/
Vort es ondersproken dat de vors(creven) arnt tsijnen lesten jae(r) de wijtha(m)me/
vors(creven) laten sal ongesneden oic sal de vors(creven) arnt den wijtham vors(creven) te/
vaelbeke gelegen bevreden wel en(de) temelic op zijnen cost en(de) de vors(creven)/
jouffr(ouwe) sal die houden van grechten En(de) dese vorwerd(en) (et)c(etera) abs(oloens) opp(endorp)/
ja(nuarii) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt