SAL7348, Act: R°259.3 (454 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°259.3  
Act
Date: 1455-02-25

Transcription

2020-04-27 by Jan Boncquet
Item ph(ilipp)us vanden bossche in deen zijde en(de) jan de smet in dande(re) beyde/
ingeseten(en) der stat van mechlen die op heden voer de raide vand(er) stat/
tegen malcande(re)n compareerden om de bladinghe van eenen stucke bosch/
geheten dlieliken dairaf tusschen hen overlanc om den gront questie/
is geweest welcke bladinge de vors(creven) jan de smet meynde dat hem geresti/
tueert soude werden van wille(m)me vanden hoye en(de) theeuse jans/
die dair voe(r) oogen stonden en(de) va(n) hem dair bescreven wae(re)n ende de/
selve bladinge hadden aenveert en(de) gebruyct Es wedero(m)me dach/
van rechte bescheiden te comen voe(r) den raide vand(er) stat van in vrijdage/
naestcomen(de) ov(er) viii dagen ende dair hebben in yegewordich(eit) vanden/
raide geloeft de vors(creven) theeus en(de) willem ongesund(er)t den vors(creven) ja(n)ne/
de smet de vors(creven) bladinge op te richten op datse hem aenget(er)mijneert/
wert metten coste van rechte en(de) ph(ilipp)us vors(creven) heeftse vort geloeft/
van dien costeloes tontheffen p(rese)ntib(us) dyeven burg(imagist)[ro] et plurib(us) al(iis) de/
(con)silio ta(m) scab(inis) q(uam) (con)siliar(iis) fe(bruarii) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt