SAL7348, Act: R°269.5 (475 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°269.5  
Act
Date: 1455-03-07

Transcription

2020-06-16 by Jan Boncquet
It(em) uut die(n) dat henr(ic) tainginsart als geleyt totte(n) goede(n) have en(de) erve/
vrouwe m(ar)griete(n) [marie(n)] weduwe h(ere)n jans wile(n) va(n) dongelb(er)ge ridd(er)s hem/
onlanx mett(er) stad brieve(n) hadde doen leve(re)n alle de goede have en(de)/
erve der selver vrouwe(n) alsoe v(er)re die ond(er) de meye(r) va(n) dongelb(er)ge/
en(de) incourt te vynden sijn soude(n) dair lodewijc va(n) dongelb(er)ge ende/
huer sone dach gedaen w(er)t en(de) alle(n) ande(re)n die hen totte(n) selve(n) goede(n)/
rechts v(er)meten(de) ware(n) Ende de voirs(creven) lodewijc noch nyema(n)t and(er)s te(n)/
selve(n) dage come(n) [en] is soe wijsden de vo(n)nissen der he(re)n tscepen(en) datme(n)/
den voirs(creven) henr(icke) vanden voirs(creven) goede(n) houden soude in sijne(n) beleyde/
alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) come(n) is p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto kers(makere)/
m(ar)cii sexta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt