SAL7348, Act: R°283.1 (499 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°283.1  
Act
Date: 1455-03-20

Transcription

2020-07-11 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse tussce(n) gielise damoiseal als geleit tot de(n) [erf]goede(n) en(de) raes have(n)/
goffardts le charpe(n)tier gheerts en(de) wille(m)s zijnre zonen in deen/
zijde en(de) henr(icke) coulon die bij middele va(n) scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(e) van/
andere(n) date dan dbeleit des voirs(creven) giel(ise) come(n) is tot de(n) haeflike(n)/
goede(n) des voirs(creven) goffarts en(de) willems zijns soens in dande(re) alse/
vand(er) helicht vande(n) vruchte(n) gewassen toechste lestlede(n) op/
vii dach(mael) lants gelege(n) tsint jansgheest tussce(n) de(n) wech gaende/
va(n) s(in)t jansgheest te pet(er)hem w(er)t en(de) raes va(n) crenwijck de/
welke de voirs(creven) raes jege(n) de(n) voirs(creven) gielise in helicht winni(n)ge(n)/
genome(n) hadde Is gewijst met desen woerden na dien dat/
de voirs(creven) henr(ic) coulon bekinde dat de voirs(creven) vruchte(n) gecome(n) ware(n)/
vande(n) voirs(creven) lande ond(er) dbeleit des voirs(creven) gielijs begrepe(n)/
dat d(aer) om de selve helicht de(n) voirs(creven) gielise volge(n) sal cor(am)/
om(n)ib(us) scab(inis) ex(cep)[to] opp(endorp) m(ar)cii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt