SAL7348, Act: R°295.2 (512 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°295.2  
Act
Date: 1455-04-02

Transcription

2020-08-17 by Jan Boncquet
It(em) vander aensp(ra)ken die willem de g clyeve(re) meye(r) van hale(n) gedaen/
heeft tot reyne(re)n va(n) papenbroeck alse van vi holl(ansche) gul(den) die de/
voirs(creven) meye(r) seyde dat de voirs(creven) reyne(r) tande(re)n tijde(n) gebruect heeft aen/
een quetsue(re) die hij gaf voirtijts ja(n)ne va(n) gheele te gempe ond(er)/
sijne(n) bewinde d(aer) af hij seyde dat de voirs(creven) reyne(r) met he(m) hadde/
ge(com)poneert en(de) hadd(e) hem sond(er) stoet geloeft vier te geve(n) te(n) dage/
die lede(n) was dwelc hij boet te thoene(n) met eene(n) va(n) she(re)n diene(re)n/
en(de) eene(n) ande(re)n hopen(de) dat he(m) dat diene(n) soude ind(er) (com)posicie(n) hoe waele/
dat de diene(r) ind(er) sake(n) vand(en) coe(r) niet dinge(n) en mochte vand(en) welke(n)/
de voirs(creven) reyne(r) hielt de (con)trar(ie) en(de) hoepte dat he(m) dat gheen aensp [onstade]/
doen en soude en(de) p(rese)nteerde oftte(n) de meye(r) vande(n) vors(creven) coe(r) aenspreke(n)/
woude dat hijt dade als recht w(er)t gewijst met dese(n) woirde(n) dat/
reyne(r) willems aensp(ra)ke(n) ongehoude(n) sijn soude opde p(rese)ntacie die/
de voirs(creven) reyne(r) gedaen hadde eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt