SAL7348, Act: R°297.6-V°297.1 (516 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°297.6-V°297.1  
Act
Date: 1455-04-01

Transcription

2020-08-17 by Jan Boncquet
Item peter vander roeren sone wilen henricx woenen(de) te ned(er)lyntere/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van/
willem(me) couwens meye(r) jonch(e)r wout(er)s van elde(re)n te kersbeke/
thof des selfs jonch(e)rs gelegen te kersbeke mette(n) woeni(n)ghen huysen/
hoven wynnen(de) lande beempden eeuselen en(de) allen ande(re)n sijne(n) toebehoerte(n)/
/ uutgescheiden den have(re)n beempt den selven hove toebehoe(re)nde dair/
inne de vors(creven) wynne gheen recht behouden en zal Item heeft noch/
genomen de vors(creven) wynne tgedeelte vand(er) thienden van kersbeke/
so v(er)re dat den vors(creven) jonch(e)r wout(ere)n toebehoert Te houden te/
hebben en(de) te wynnen van halfmerte lestleden eenen t(er)mijn van/
seven jae(re)n lanc deen na dande(re) sond(er) myddel volgen(de) elx/
jae(r)s dae(re)nbynnen de vors(creven) wynnen(de) lande o(m)me en(de) voe(r) liiii(½) sacke/
corens goet en(de) payabel d(er) maten van thienen en(de) pacht van kersbeke/
en(de) de vors(creven) beempde en(de) eeuselen om liiii gul(den) hol(lansch) van goude/
goet en(de) gheve oft de weerde dair voe(r) in ande(re)n goeden gelde/
en(de) tghedeelte vand(er) vors(creven) thienden om vii gul(den) holl(ansch) gelike/
alle jae(re) tvors(creven) coren ts(int) andriesmesse apostels en(de) tvors(creven) gelt/
tsinte mertens messe vallen(de) te meye te betalen en(de) tvors(creven)/
coren te soerbeempde int hof des vors(creven) jonch(er) wout(er)s te/
leve(re)n den selven jonch(er) oft den vors(creven) wille(m)me couwens quolib(et)/
ass(ecutu)[m] met vorweerden dat de vors(creven) wynne de vors(creven) lande/
wel en(de) loflic wynnen werven en(de) mesten sal gelijc reenge/
noeten boven en(de) beneden en(de) die also laten tsijnen afscheiden/
want hijse also vant te sijnen aencomen It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne/
den wynteraert van dien jae(re) besaeyt laten gelijc reengenoten/
de brake en(de) de stortte eens om gedaen En(de) alle de vorw(er)den/
(et)c(etera) Hier af sijn borgen des vors(creven) wynne ongesund(er)t en(de) o(n)verscheid(en)/
en(de) elc voir al henric matheus sone wilen henricx willem/
roerkens sone wilen willems beyde van ned(er)lynte(r) henric/
vand(er) roeren geheten vand(er) bruggen sone wilen arnts van/
gheetbeetse Et p(ri)m(us) kersmake(re) opp(endorp) roel(ofs) aprilis p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt