SAL7348, Act: R°30.1 (47 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°30.1  
Act
Date: 1454-07-15

Transcription

2018-02-26 by Jan Boncquet
Cont sij allen lieden dat reyne(r) van velthem sone wilen willems/
schoenmake(r) in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft tegen/
pete(re)n kance een huys met allen zijnen toebehoerten gelegen opde merct/
te loven(en) opden hoec ter parijsstraten weert gaende dat toetebehoe(re)n [en(de) woute(re)n van vlaende(re)n]/
plach janne de mandemake(re) wilen was comen(de) achterweert totten goeden/
henricx meys welc huys toetebehoe(re)n plach janne de mandemake(re) van/
kersmesse naestcomen(de) een t(er)mijn van drie jae(re)n lanc deen na dand(er)/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) acht gul(den)/
rijders te xxv stuv(er)s tstuc te weten de twee rijd(er)s d(air) af xxiiii daghe/
in merte ii rijd(er)s dair af xxiiii dage in junio ii rijd(er)s dair af xxiiii/
xxiiii dage in septembri en(de) ii rijd(er)s d(air) af xxiiii dage in decembri te betal(en)/
den vors(creven) pete(re)n den vorg(eruerten) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] En(de) es vorweerde/
dat de vors(creven) peter tvoirs(creven) huys den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houden sal van/
wande en(de) dake wel en(de) loflijc Vort es vorweerde dat de vors(creven) peter/
bynnen den voirs(creven) t(er)mijn opt voirs(creven) erve setten sal en(de) doen maken een/
nu huys van drie solde(re)n hoeghe dwelc de vors(creven) reyne(r) dat gemaect/
sijnde ter stont innemen sal ter hue(re)n also lange als e(n)nigh van hen/
beyden leven sal en(de) niet langer jaerlix o(m)me vijfthien guld(en) rijders/
ind(er) weerden als voe(r) in vier paymenten als voe(r) te betalen Vort es/
ond(er)sproken tusschen den vors(creven) dineecke twee p(ar)tien dat de vors(creven) peter/
te hemweert altijt behoude(n) sal den kelde(r) onder tvoirs(creven) huys staende/
tsijnen verdoene behalve(n) dat hij den vors(creven) reyne(re)n bewisen sal inden/
selven kelde(r) also veele plaetsen dat hij d(air) inne setten oft leggen/
moghe ii to(n)nen wij twee amen wijns een vleeschcuype oft/
d(er)re gelike Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) kersmake(re) oppen(dorp) julii/
xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt