SAL7348, Act: R°308.2 (530 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°308.2  
Act
Date: 1455-04-21

Transcription

2020-10-02 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse tussce(n) goessen vande(n) speelhove die na de(n) rechte vand(er)/
stad over hadde in zijnre macht de brieve vand(er) pechtinge(n)/
toebeh(oirende) de(n) goidsh(uys) va(n) viler dair mede wille(m) vande(n) hove/
genome(n) hadde jege(n) tselve goidsh(uys) de goede des selfs goidsh(uys)/
te werchte(r) gelege(n) in deen zijde en(de) arde lobbe in dande(re)/
alse va(n) dat de voirs(creven) goessen meynde wa(n)t jan wile(n) lobbe/
aerts brued(er) inde voirs(creven) scep(enen) br(ieve) en(de) voir tvoldoen vand(er)/
(con)dicie(n) d(aer) in begrepe(n) borghe ware en(de) deselve aert na doot/
zijns brued(er)s aenveerdt hadde de have als oer en(de) arfgename/
dat hij he(m) d(aer) om dinhout vande(n) voirs(creven) br(ieve) soude voldoen/
en(de) hem borchtocht en(de) vestich(eit) sette(n) vand(er) pechtinge(n) na/
begrijp d(er) selver Dair af de voirs(creven) aerdt hoopte ongehoude(n)/
te wesen ontkinnende daenveerde(n) vander voirs(creven) haven seggende/
voirt dat de have jans wile(n) zijns brued(er)s bij crachte va(n)/
testame(n)te gelate(n) werdt de(n) na(tur)like(n) kinde(re)n des selfs jans en(de)/
dat dexecut(eur)s vande(n) testame(n)te die t(er) kinde(re)n behoeff/
aenv(er)dden en(de) hen die deyldden Es gewijst met dese(n)/
woerde(n) nae aensprake v(er)antwerde(n) en(de) thoenisse va(n)/
beyde de(n) p(ar)tie(n) dat de voirs(creven) aerdt ongehoude(n) zijn soude/
vand(er) aensprake(n) voirs(creven) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt