SAL7348, Act: R°321.3 (551 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°321.3  
Act
Date: 1455-05-08

Transcription

2020-11-06 by Jan Boncquet
It(em) de voirs(creven) meest(er) gielijs en(de) laureys [renu(n)c(ierende)] in p(rese)ncia hebbe(n) gekint ende/
gelijdt uut machte als bove(n) vande(n) voirs(creven) h(er) clase va(n) s(in)te g(o)r(icx)/
de voirs(creven) juweele(n) volcomel(ijc) en(de) altemale also hij die ontf(angen)/
hadde ontfange(n) te hebben(e) sceldende d(aer) om de(n) selve(n) he(re)n/
clase en(de) sijne(n) nacomel(ingen) d(aer) af quite geloven(de) de selve yerst ren(un)c(ierende)/
va(n) des(er) quita(n)cie(n) jege(n) eene(n) yeg(eliken) gerecht wara(n)t te zijne cor(am)/
velde p(ri)ke(re) maii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt