SAL7348, Act: R°322.1 (554 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°322.1  
Act
Date: 1455-04-29

Transcription

2020-11-06 by Jan Boncquet
Item tvo(n)nisse tusschen henricke de man in deen zijde en(de) goessen/
vand(er) calste(re)n in dande(re) alse vanden hove geheten belanden(en)/
dwelc wilen gorde van loven(e) toetebehoe(re)n plach en(de) daer/
inne de vors(creven) henric in deen helicht en(de) de vors(creven) goessen/
in dande(r) helicht meynde(n) gericht te zijne vanden welcken/
zij in beyden zijden deylinghe versochten en(de) p(rese)nteerden Es/
ghewijst met desen worden dat beyde p(ar)tien navolgen(de)/
hue(re)r p(rese)ntacien metter deylingen vand(er) vors(creven) goeden te/
doene vortgaen sullen en(de) heeft e(n)nich van hen dae(re)nteynde(n)/
voird(er) gebrec dat hij dat volge(n) sal mogen met/
rechte p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis aprilis xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt