SAL7348, Act: R°322.3 (555 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°322.3  
Act
Date: 1455-04-25

Transcription

2020-11-06 by Jan Boncquet
Item alse vande(n) br(ieve) va(n) vier [vier] rijd(er)s lijfrente(n) staende te(n) live/
ka(tli)[ne] van brem en(de) diericx huers na(tur)lijx soens die diericx va(n)/
erp des voirs(creven) diericx vad(er) voir scepen(en) va(n) loeven(e) bekint/
hadde welke(n) brief bijde(n) voirs(creven) dierike(n) de(n) voirs(creven) ka(tli)[ne(n)] en(de)/
huere(n) kinde ontvremdt is Es get(er)min(er)t aengehoirt alle/
tgene des vormaels d(aer) af bijde(n) rade vand(er) stad is ov(er)lede(n)/
datme(n) de(n) voirs(creven) brief uute(n) p(ro)thocolle r(e)formere(n) sal ende/
bezegle(n) en(de) dat gedaen sal dien blive(n) ond(er) de stad (½) jaer/
lang te dien ynde oft de voirs(creven) ka(tli)[ne] hie(re)n tussce(n) hue(r) eerb(ar)lijc/
regeerde en(de) de voirs(creven) dieric huer niet en trouwde dat me(n) dan hue(r)/
de(n) selve(n) brief ov(er)geven sal en(de) late(n) volge(n) om voirt te vare(n) opde(n) selve(n)/
diericke(n) en(de) zijn goede na inhoude(n) des briefs Actu(m) in ple(n)[o] (con)silio ap(ri)lis xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt